פיגומים זקיפים

פיגום זקיפים

פיגום זה הוא קונסטרוקציות פלדה מודולריות המותאמות לפי תנאי השטח.

המאפשרת נגישות לעובדים באתרי בניה ומתקני תעשיה, בהתאמה לצרכיהם.

הפיגום מספק גישה נוחה ובטיחותית 

עומס עבודה בטוח, עד 250 ק”ג/מ”ר ועד לגובה 30 מ'